Wat kan ik voor je betekenen ?

Regenesis-Healing is hèt ‘medicijn’ van de toekomst

In mijn praktijk in Rijsbergen behandel ik diverse klachten op lichamelijk, emotioneel en geestelijk niveau met Regenesis Healing een bio-energetische therapie. De Regenesis behandeling met de Blue Dot Energy is zeer krachtig en beïnvloedt het eigen cel-herstellend vermogen. Het is de krachtigste, eenvoudigste en veiligste healing methode die ik ken.

1930661_564709200353226_1133895324828888474_n

De behandeling vindt plaats in mijn praktijkruimte, de kleren mogen aanblijven, dikke sokken gewenst.  Een Regenesis Healing Therapie duurt ongeveer  1 ½ uur. Soms zijn een paar behandelingen voldoende om van klachten af te komen,  maar het  kan ook zijn dat er een serie van behandelingen nodig is.

 

 

Voor welke klachten is Regenesis geschikt?

Regenesis Therapie is geschikt voor zeer veel uiteenlopende lichamelijke en psychische klachten en kan bij vrijwel alle ziektebeelden worden ingezet.  Denk hierbij aan het opheffen van (zowel acute als chronische) pijnen en stress, het afremmen van ontstekingsprocessen en het pijnloos afstellen van het beenderstelsel, waardoor de pijn/klacht verdwijnt. Enkele voorbeelden hiervan zijn alle voorkomende problemen aan en klachten van onder andere:

 • Hartkwalen
 • Diabetes
 • Hoge bloeddruk
 • Ademhalingsstelsel (o.a. astma, bronchitis, hooikoorts, sinusitis, tonsillitis)
 • Gedragsstoornissen, ADHD, ADD, PTSS, autisme
 • Hoofdpijn (migraine, spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn of aangezichtspijn)
 • Immuunsysteem (o.a. fybromyalgie, vermoeidheidssyndroom, MS, ziekte van Pfeiffer)
 • Lymfesysteem en bloedvaten (oedeem)
 • Nekwervel, ruggenwervel, schouders, beenderengestel en spieren (o.a. hernia, scoliose, frozen shoulder, ischias, RSI, Sudeck dystrofie, kyfose, lordose, bekkeninstabiliteit)
 • Optische systeem, oren en zenuwstelsel (o.a. tinnitus, glaucoom, staar, epilepsie)
 • Orgaanklachten en spijsverteringsstoornissen  (maag- en darmzweren, Colitis Ulcerosa, Ziekte van Crohn)
 • Reuma, artrose en artritis
 • Trauma’s en psychische problemen (o.a. depressies, burnout, manische depressiviteit, stress en fobieën)

Tijdens de eerste afspraak vindt een intakegesprek plaats en stellen we samen een doel voor de behandeling vast. Elke (serie van) behandeling(en) begint, ongeacht de klacht, met een “uitlijning”. Hierbij controleer ik, middels Regenesis therapie, of er sprake is van een eventuele scheefstand in de nek en/of ruggenwervels. Door de energie komt de scheefstand weer recht waarmee de energiestromen weer in balans komen. Dit is zo belangrijk omdat deze wervels en gewrichten spierspanning en reflexen regelen. Vooral de atlas en de draaier (nek) zijn zo belangrijk omdat vanuit deze gewrichten 40 keer meer impulsen worden uitgewisseld dan vanuit de overige wervelgewrichten. Het schedel- atlas- draaierreflexsysteem is neurologisch gezien één van de meest kwetsbare plekken van ons lichaam. Door een trauma, ziekte, geboorte of zomaar een verkeerde beweging in dit gebied treedt er een beschermingsreactie op met als gevolg mogelijk een dwangstand en/of dwangspanningen. Een dwangstand kan weer leiden tot concentratiestoornissen, oor- en oogklachten, allerlei soorten hoofdpijn, neiging tot depressie enzovoorts. Bij deze therapie wordt niet gemanipuleerd en geen gebruik gemaakt van kracht of mechanische apparatuur en houd je gewoon je kleding aan.

Iedere klacht heeft zijn eigen behandelplan. Hier volgt een voorbeeld van een behandeling van  een gedragsstoornis.

Na het staand uitlijnen worden gebieden op het hoofd behandeld die specifiek voor  ADHD,  ADD,  PDD-NOS of autisme zijn ontwikkeld

De cliënt raakt vaak in een slaapwaak-toestand waardoor de energie zijn diepgaande werking kan doen op onder andere de amygdala, thalamus, hypothalamus en de orbitofrontale cortex.

Dit zijn gebieden in de hersenen waarvan  je hieronder een beknopte uitleg vindt.

Amygdala, het emotionele brein. De amygdala is het ‘schakelbord’ van het limbisch systeem, de midden-hersenen. Het geeft zenuwsignalen door die te maken hebben met emoties en stress.

Thalamus-hypothalamus. De hypothalamus ontvangt informatie vanuit het limbisch systeem, vanuit de hersenschors  via opstijgende banen door het ruggenmerg. De hypothalamus heeft een regelende invloed op het gedrag,  ze is betrokken bij onder andere het  vlucht- en afweergedrag.

Orbitofrontale cortex. De orbitofrontale cortex maakt deel uit van een affectief netwerk in de hersenen, dat verantwoordelijk is voor de verwerking en controle van emotionele prikkels. Ook de amygdala en de cortex cingularis anterior maken deel uit van dit netwerk. Laesies in dit gebied gaan vaak gepaard met een onvermogen om emotionele prikkels te evalueren en/of beslissingen te nemen aan de hand van feedback (terugkoppeling) van sociaal- en emotioneel-relevante informatie.

Regenesis  is geen plaatsvervanger voor de reguliere geneeswijze, maar kan een belangrijke ondersteuning zijn ter verbetering van het welzijn van jou en/of  jouw kind.